Välkommen till Valles vinthund

 

2019 årskullsbröder Zappa och Alf får önska alla läsare En God jul och ett gott nytt år 2021

Fler foto finns på  instagram vallesvinthund

 

   Fader: Augustimånes Anubis (Göte )

  Moder:  Valles vinthund Zeven

Zeven

 

 

 

Göte

 

 

 

Dansbaneavel eller sk "seriös avel"

Skillnad och för och nackdelar.Läs gärna här

Dansbanan i Haverdal. Ligger jämte whippetrakbanan.

 

Per-Erik Sundgren myntade begeppet dansbaneavel.

 

Efter mörkrets inbrott kunde man förr, på dansbanor runt om i Sverige, bevittna allehanda parningsdanser mellan hormonstinna män och kvinnor. De kunde både ta och lukta på varandra.

Tätt omslingrade kunde paren sedan ses smyga ut i parken bakom scenen och tjoa loss ute i buskarna. Efter varierande tid kunde de sedan ses, lite rödkindade och till synes belåtna, återvända för att blanda sig med de övriga folkparksbesökarna. Kanske drog dom ett bloss tillsammans och svalkade sig med en utspädd Pommac. De hade förmodligen vuxenkramats. Sysselsättningen var likartad över landet.

Många människovalpar blev resultatet. Många parker är nu stängda men kramandet har sökt sig andra arenor.

 

Resonemangsavel är dansbaneavelns motsats.

Här bestämmer andra intressen än de sexuella vilka som skall kramas.

Makt, riken och jordar skall hållas ihop. Giftermål inom släkten!

Faraoner somTutan kamon och spanska habsburska ätten är endast ett par exempel där inavelns effekter blev katastrofala.

Här är Karl II, kallad den vansinnige den mest kände. Hans stamtavla är vida känd.

 

Europeiska kungahus utökas idag med ofrälse med varierande stamtavlor.

Sverige har utökats med en partyprinsessa från Älvdalen och en Gymägarprins från Ockelbo. Sedan tidigare har vi en drottning med omdiskuterad stamtavla.

 

Brittiska kungahuset har fått ett nytillskott av suitsfavoriten Meghan.

Gammelprinsens väninnor gick i taket. Likt en otränad utställningshund höll hon benen fel, skrek f-ordet under bröllopskortegen och rent skandalöst stängde hon en bildörr alldeles själv.

Diskvalifikation! Skrek gammelprinsens väninnor.

Men Meghan tillför istället nya stilkvaliteter. Vem kan bättre än hon bära upp en volymminimerad pennkjol från Dior utrustad endast med små sprund eller sidoslitsar?

Mörkmålade naglar var ytterligare en skandal.

Säkert kunde dessa nytillskott gjort sitt för att förlänga detta uråldriga statsskick ytterligare ett par generationer. Allt gick som bekant istället åt helvete.

                      På dansbanan

Runt dansbanorna fanns både hormonstinna milfar och deras brådmogna söner.

Ingen har dock sett dem vuxenkramats med varandra! Sådan tvåsamhet väcker avsky hos de flesta.

Företeelsen är också straffbar i de flesta länder och kan ge fängelse i upp till 20 år. Skälet är, inte som man kan tro, religiöst, moraliskt eller etiskt utan avsikten är att skydda avkomman från sjukdomar.

 

En genusvetare utbrast härom året. ” Män är djur! ”

Förvisso sant men hon glömde att tillägga att även kvinnor tillhör djurriket. Både människor och djur, inkluderat den italienska vinthunden, lyder under samma biologiska lagar.

 

Alla högre stående djurarter har utvecklat skydd mot inavel på det ena eller andra sättet.

 

Hos Gunnisons präriehund är honorna brunstiga endast sex timmar/år. Honan letar först upp en hane, parar sig med denne och därefter med hane nr två. Medan dessa sedan kivas, pga svartsjuka, parar hon sig med en tredje. Allt för att få tillräcklig variation och riskspridning.

 

Har ni vägarna förbi Borås djurpark kan ni se en flock sebramangustrar. I frihet lever de i starkt sammansvetsade grupper om ca 50 djur. Grupperna för regelrätta krig mot varandra.

 

Varför drabbas inte dessa djur av inavelsproblem då de parar sig inom de små grupperna?

                       

Sova med fienden-ibland en bra ide´

Det har visat sig att det inte endast är Julia Roberts som ”sover med fienden”

 

Under kriget kilar vissa honor in i buskarna tillsammans med fiendehanarna och parar sig. Sen snabbt tillbaka igen. Om det är denna företeelse som har givit upphov till uttrycket ”snabbis” vet jag inte.

Tillförseln av variation håller rasen vital och ser till att tillräckligt många friska ungar föds.

Det ser ut som om honorna startar krigen där ca 15% brukar dö, gissningsvis i huvudsak de inavelsskadade. Andra arter stöter helt enkelt bort sina avkommor.

Alla vilda djur har utvecklat något skydd mot inavel.

 

                     Kung Sune-ett försök till pedagogisk berättelse.

Det var en gång en kung i ett mycket litet land. Vi kan kalla honom kung Sune. Han tyckte han var den vackraste människan på denna jord. Hans dröm var att alla medborgare i landet  (sunerna) så småningom skulle äga hans vackra lockiga mörka hår, platta fötter och stålblå ögon. Eftersom han ansåg sig vetenskapligt kunnig var han särskilt stolt över sina stora platta fötter med vilka han kunde känna att jorden var rund.

Maktfullkomlig som han var bestämdes att bara de som liknade honom skulle få skaffa barn. Landet var mycket litet, men man lyckades skrapa ihop ett par hundra med önskat utseende. Dessa tog sin nationella plikt på allvar och ägnade hela sitt liv åt uppgiften. De uppbar för denna plikt statslön.

Barnkullar föddes varje år men alla individer såg inte ut som föräldrarna. En del hade rakt hår i varierande färger och alla blev inte plattfotade.

Däremot blev alla barnen blåögda!

Så i nästa generation fortsatte man att sortera bort de icke önskvärda. Bara de som uppfyllde kriterierna fick fortplanta sig. De övriga fick bli munkar, nunnor eller sterilisera sig. Och så höll man på.

Kung Sune dog och blev kultförklarad. Hans reliker mättes och man fick fram en exakt kopia av den gudsförklarade kungen. Sorteringen av lämpliga ungdomar fortsatte av hans arvtagare till ämbetet.

Det byggdes en mur längs gränsen på det lilla riket för att hindra ej registrerade medborgare att komma in och kopulera.

 

Det lilla landet Suneland blomstrade. För varje generation blev invånarna mer och mer lika.

Det föddes fortfarande nya invånare med ”icke önskvärt utseende”.De steriliserades.

Sunelands yttre gräns vaktades av önskvärda, vackra och starka ungdomar.

 

Så fortgick detta projekt men efter ett antal generationer hände något!

Konstiga sjukdomar började dyka upp hos sunerna, och för varje ny generation blev det värre. När ungdomarna kom upp i en viss ålder blev en del blinda. Andra var döva från födseln. Fler och fler ungdomar dog i tidig ålder och nya sjukdomar gjorde stadigt debut, bl.a. fallandesjuka och magproblem. De förståndsmässigt begåvade, tyckte sig observera brist på denna egenskap hos allt fler av sina kamrater. Idag skulle vi säga att intelligensnivån sjönk hos sunerna.

Ingen förstod någonting. Den store ledaren Kung Sunes projekt hade ju börjat så bra.

 

Till slut var det så illa att ungdomarna inte klarade av att sköta gränskontrollen. Det hände sig också vid denna tid att närmsta gränslandet byggde en dansbana en bit från gränsen. Gränskontrollen havererade totalt och efter några år började till och med små brunögda barn födas.

Hälsostatusen blev bättre och intelligensnivån steg.

Till slut sket man helt enkelt i Kung Sunes ide'er och invånarna började i stor skala att vuxenkramas med grannfolket. Små människovalpar av olika typer började födas igen. De mådde dessutom bra.

Sunelandet blomstrade igen och hela projektet glömdes bort. Historierevision gjordes.

 

Men vad var det som hände?

 

Badplatsstudier medelst cykel

 

Ser alla människor likadana ut på de svenska badstränderna?

I somras cyklade jag runt och besökte Työsand och Haverdal strand (Gyllene Tiders hemmastrand) Jag kollade också Steninge strand varje dag.

Nej! Människorna på stränderna såg inte likadana ut! Det finns ett skäl!

 

Ni som läst avelssidorna här på valles vinthund har antagligen redan räknat ut vad som hände med Kung Sunes projekt, men för nytillkomna läsare kör vi en enkel snabbgenomgång:

 

Kung Sunes projekt funkade bra till en början.

Alla som följt vargdebatten vet att en grupp individer måste vara tillräckligt stor om den skall överleva. Någonstans runt hundra individer brukar man räkna med.

En människa eller en hund har runt 20.000 genpar. I paren finns både bra och dåliga gener. Alla gener som finns i gruppen brukar man kalla gruppens genpool.

 

Genpoolen måste innehålla så mycet variation av gener att två dåliga gener av samma sort inte riskerar att förenas i valpen eller människovalpen då föräldrarna har vuxenkramats.!!!!!!!

Då uppstår funktionsfel. Detta kallar vi genetisk defekt.

En såda här sjukdom beror alttså i motsats till virus och bakterieorsakade sjukdomar på att individen saknar en nödvändig gen.

 

Individer som liknar varandra mycket har många gener gemensamt. När man efterhand sorterade bort individer i Kung Sunes projekt som inte höll måttet utseendemässigt sorterade man härmed bort gener som bara fanns hos de bortsorterade.

Ju fler generationer du sorterade på detta sätt desto fler gener tappades bort.

På fackspråk kallas detta ”genförluster”

Genpoolen blev till slut för liten och risken att två dåliga gener förenades i ett speciellt genpar ökade.

När poolen blir för liten sätts inavelsskyddet ur spel !

 

 

 

Grisar är också djur och avlas för att likna varandra.

Målet är så liten avvikelse som möjligt i ex kotletthalt och fett. Här dyker samma problem upp med för liten variation.

Innan dna utvecklades var det vanligt att prova den tilltänkta semingalten på följande sätt:

Galten fick betäcka sina första avkommor(suggorna givetvis) i ett par provkullar. Sedan var det bara att vänta och se. Detta hade ett speciellt syfte.

Bär den friska galten på oönskade gener dyker dessa upp hos kultingarna i dubbel uppsättning hos en del avkommorna och defekterna visar sig (se avelssidan på valles vinthund)

Griskultingarna kunde man sedan äta upp! Om defekter uppstod kasserades galten och rönte samma öde som smågrisarna. Fungerade med riklig kryddning. Fri från befarade defekter levde galten vidare och fick nya uppdrag.

Hundarna

De skadade italienarvalparna som blev resultatet efter inavelsparningarna under många års tid åts som bekant inte upp. De visades istället på utställningar, de blev valpvinnare, juniorchampions och champions och gick sedan direkt in i aveln innan defekterna visade sig. De fick nya kullar som bar på samma defekter och nedärvde sina gendefekter till avkommorna osv. Detta är skälet till att din hund kanske brutit benet, fått epilepsi, har hjärtfel, tappat tänderna eller fått någon mer eller mindre allvarlig ögonsjukdom.

Av någon konstig anledning kallas ofta uppfödare som agerat så här för seriösa. Hade det gällt människor hade det i vissa länder resulterat i 20 års fängelse.

Avsikten har varit att få alla hundar att se så lika ut som möjligt.

 

Det finns alltså en intressekonflikt mellan att föda upp hundar till utställning och att föda upp friska, sunda hundar till sällskap och kapplöpning.

 

 

 

 

 

 

 

zeven  nov 2017

 

Ni når oss på       

0764 70 06 31     Tommy     [email protected]

0705 18 41 59     Anne          [email protected]

 

Valpar födda 2016-05-26.Tre tikar.Från vänster Zelda, Zoya och Zeven.

 Zeven                    Zelda                                Zoya

 

 

 

Det blev tre tikar denna gångsmile Födda: 16-05-26

 

Moder: Team M Hera

Fader: Qvickelyckans Telje

        

Båda hundarna är sunda både avseende temperament och fysik. De är givetvis också ögonlysta vid vuxen! ålder, och är båda utan anmärkning.

 

 Team M Hera

 Du kan se Heras två tidigare kullar under "  kullar "och "blandade foton".